Piha,  pihasuunnittelu

värillinen taustakuva 2värillinen taustakuvaLogo 2, maisemasuunnittelu Susanna Vainiola

PALVELUT

Puutarha-aiheinen taustakuva

Koko pihan kattavaa suunnittelua asiakkaan toiveitten mukaan tai ideointia vain osalle pihaa!

Maisemasuunnittelu Susanna Vainiolan palveluihin kuuluu viheralueiden, pihojen ja ympäristön suunnittelu, esimerkiksi:

¨ Yksityisille ja taloyhtiöille pihasuunnitelmat, yrityksille edustuspihat

¨ Erilaisten viheraluesuunnitelmien laatiminen esim. puistot, leikkikentät ja muut julkiset viheralueet halutun laatuisena

¨ Maisemasuunnittelu: maisemaselvitykset ja maisemanhoito– ja kehittämissuunnitelmat

 

Logo 2, Maisemasuunnittelu Susanna Vainiola

Maisemasuunnittelu Susanna Vainiola, 31650 VENÄJÄNKANGAS

GSM: 045 343 82 81

Sähköposti: pihasuunnittelija@gmail.com

Kotisivut: www.maisemasuunnittelusv.fi

Tekstikehys: Sivuston suunnittelu ja kuvat: © Susanna Vainiola	 		Päivitetty:  10.2.2011

Huom!

Teen myös pihasuunnitteluun ja viherrakentamiseen liittyen lehtiartikkeleita.

PIHASUUNNITTELU

Pihasuunnitelma nostaa kiinteistön arvoa ja selkeyttää ulkoalueet toimivammaksi kokonaisuudeksi. Huolella suunniteltu piha kestää aikaa ja oikein suunnitellut rakenteet kestävät vuodenaikojen vaihtelut!

Viihdyt pihallasi paremmin, koet sen viihtyisäksi ja esteettiseksi, kun suunnittelu on onnistunut! Kaunis piha tuottaa mielihyvää. Julkisessa ympäristössä tyylikäs viherympäristö viimeistelee yrityksen imagon. Hyvin suunniteltu piha on viesti asiakkaille!

Jotta pihasuunnittelu onnistuisi:

¨ toimita suunnittelijalle mittakaavassa oleva tontin asemapiirros, mahdolliset rakennusten julkisivukuvat ja pohjapiirrokset.

¨ tiedot maaperätutkimuksista, kaapeleista, salaojista ja sadevesijärjestelmistä kannattaa myös toimittaa suunnittelijalle

¨ materiaalit on hyvä toimittaa ennen tapaamista/ensimmäisellä tapaamisella.

¨ tapaamista varten asiakkaan  on hyvä miettiä valmiiksi toiveitaan pihaansa kohtaan.

¨ piha kannattaa mitata itse mahdollisimman tarkasti, niin ei tarvita ylimääräisiä mittauskäyntejä.

Pihasuunnitteluvaihtoehdot:

1. Pihakonsultointikäynnillä suunnittelija ideoi kanssasi pihaasi ja antaa vinkkejä. Asiakas voi tehdä keskustelun aikana muistiinpanoja.

2. Pihan luonnossuunnitelmaan sisältyy tutustumiskäynti pihaan ja toiveiden kartoitus. Se sisältää mm. toimintojen + kasvien + rakenteiden sijoittelun, mutta ei tarkkoja määrälaskelmia/erillisiä kasviluetteloja. Sopii omatoimiselle toteuttajalle. Voit jaksottaa toteutuksen, edetä kohta kohdalta oman budjettisi/aikataulusi mukaan.

3. Pihan yleissuunnitelmaan sisältyy tutustumiskäynti pihaan ja toiveiden kartoitus. Paikan päällä tehdyn luonnoksen pohjalta laadin suunnitelman (mittakaava 1:100 tai 1:200). Lisänä tulee kasviluettelo + määrät ja kasvien istutusohjeet + toteutukseen käytettävien tuotteiden määräluettelo + yleinen työselitys ja tarvittaessa lähtötilannekuva, josta selviää mm. kaadettavat puut, purettavat/säilytettävät rakenteet.  Aloituskäynnillä tehdään kirjallinen sopimus.

                 Yleissuunnitelma sopii sellaiselle, joka haluaa päästä nauttimaan pihastaan nopeasti. Yleissuunnitelman avulla viherrakentaminen sujuu hallitusti. Kattavat toteutusasiakirjat helpottavat urakoitsijoiden kilpailuttamisen kanssa ja takaavat pihan laadukkaan viherrakentamisen.

                 Sopimuksen mukaan voidaan tehdä lisäksi tarkentavia detalji– ja rakennepiirustuksia.

                 Yleissuunnitelmaan voidaan sisällyttää mm. seuraavia:

¨                toimintojen sijoittelu (mm. jätehuolto, vaatteiden kuivatus, leikkipaikka, komposti, tamppaus)

¨                maastonmuotoilu, tasaussuunnitelma

¨                pintavesisuunnittelu (pintavesien ohjailu)

¨                kasvillisuusalueiden tarkka suunnittelu (perennapenkit, hyötypuutarha

¨                pinnoitettavien alueiden suunnittelu

¨                kalustesuunnitelmat

¨                leikkipaikan suunnittelu

¨                kivirakenteet (kuten muurirakenteet)

¨                materiaalivalinnat

¨                valaistuksen suunnittelu

¨                vesiaiheiden suunnittelu

¨                puurakenteet (katokset, pergolat ja terassit)

¨                talvikäyttö (lumen kaatopaikat)

¨                autojen pysäköintialueet

4. Pihan kohdesuunnitelma voi koskea jotain pienempää yksityiskohtaa pihallasi esim. tukimuuria, vesiaihetta, perennapenkkiä, porrasta tai pengerrystä.  Kohdesuunnitelma on järkevä valinta, jos vain yksi kohta pihallasi tuottaa päänvaivaa toteutuksen suhteen.

Muista: piharakentamisen voi myös vaiheistaa – kaikkia muutostöitä ei välttämättä voi eikä tarvitse toteuttaa välittömästi.  Pihaa varten voi laatia portaittaisen toteuttamissuunnitelman, jossa muutostyöt ajoitetaan sovitulle ajanjaksolle ja ne aloitetaan esimerkiksi rakennusten välittömästä läheisyydestä jatkaen asteittain laajemmalle.

Ota yhteyttä!

Susanna Vainiola

Susanna Vainiola

Susanna Vainiola

Susanna Vainiola

Susanna Vainiola

Susanna Vainiola

Susanna Vainiola

Susanna Vainiola